Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Alicja Maria Lis
Stanowiska
kadencja 8 (2018-2023)
Radny Rady Miejskiej; Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
kadencja 8 (2018-2023)
Przewodniczący Komisji
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
Oświadczenie za rok 2018
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe za 2017 rok