Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Oświadczenia majątkowe Radnych

Szczegółowe wyszukiwanie
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w dniu 17.12.2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
korekta do oświadczenia majątkowego złożonego w dniu 17.12.2021 r.
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe na dzień objęcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tyszowcach (17.12.2021 r.)
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok - korekta
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 30.09.2021 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Przewodniczący Komisji
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radna Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Członek Komisji
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Radny Rady Miejskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok