Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Oświadczenia majątkowe Radnych

rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
rada miejska
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
rada miejska
oświadczenie za 8 m-cy
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
Korekta do oświadczenia majątkowego z dnia 16. 12. 14 r.
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
korekta oświadczenia majątkowego za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
rada miejska
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.
rada miejska
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
rada miejska
Oświadczenie za 8 m-cy 2014 r.