Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Rada Miejska

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Zofia Czarnecka Przewodniczący Rady Miejskiej 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon
(0-84) 66-12-132
Godziny przyjęć i numer pokoju
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmują interesantów w każdą środę w godzinach 13.30 - 15.30 w pokoju Nr 11 Urzędu Miejskiego w Tyszowcach (I piętro) lub telefonicznie (0-84) 66-12-132
Alicja Maria Lis Przewodniczacy Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczacy Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
84 66-12-132 fax.84.66 12 129
Adres email
Anna Lipka Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Telefon
(0-84) 66-12-132
Stefan Henryk Medak członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
Telefon
84 66-12-132 fax.84.66 12 129
Adres email
Józef Teofil Mękal członek Komisji Rewizyjnej 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji Rewizyjnej
Telefon
84 66-12-132
Andrzej Podgórski czlonek Komisji Rewizyjnej 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
czlonek Komisji Rewizyjnej
Telefon
846612122
Adres email
Kazimierz Tymiński członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
(0-84) 66-12-132
Jan Jurkiewicz członek Komisji Rewizyjnej 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji Rewizyjnej
Jerzy Wincenty Gąsior członek Komisji Rewizyjnej 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji Rewizyjnej
Telefon
(0-84) 66-12-132
Maria Siedlecka członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
84 66-12-132
Robert Furman członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
(0-84) 66-12-132
Robert Ignacy Kozłowski członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 392 0
Stanowisko
członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
(0-84) 66-12-132
Barbara Dziki Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
Przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
Telefon
(0-84) 66-12-132
Janusz Zarębski członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
członek Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
Telefon
84 66-12-132
Szczepan Jurkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 392 0
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Godziny przyjęć i numer pokoju
Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej przyjmują interesantów w każdą środę w godzinach 13.30 - 15.30
admin admin 392 1
Imię i nazwisko
Marcin Grzegorz Kawałko Przewodniczący Rady Miejskiej 824 18
Stanowisko
Przewodniczący Rady Miejskiej
Telefon
84 66-12-132 fax.84.66 12 129
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

Pokój nr 9

Przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 12.00 - 15.30

Piotr Marszalec Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 824 19
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

Pokój nr 9

Przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 12.00 - 15.30

Agnieszka Jaremczuk Radna Rady Miejskiej; członkini Komisji Rewizyjnej 824 20
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna Rady Miejskiej; członkini Komisji Rewizyjnej
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Sławomir Działa Radny Rady Miejskiej; Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 824 21
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Michał Kaziuk Radny Rady Miejskiej; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 824 23
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Marcin Kułaj Radny Rady Miejskiej; członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 824 24
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Antoni Czarnecki Radny Rady Miejskiej; Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 824 25
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; Przewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
84 66-12-132 fax.84.66 12 129
Adres email
Radosław Machlarz Radny Rady Miejskiej; Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 824 26
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Jan Andrzej Jurkiewicz Radny Rady Miejskiej; członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 824 27
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Jerzy Wincenty Gąsior Radny Rady Miejskiej; członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 824 28
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
(0-84) 66-12-132
Mirosław Krzysztof Wronka Radny Rady Miejskiej; członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 824 29
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; członek Komisji ds. Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Alicja Maria Lis Radna Rady Miejskiej; Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz członkini Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 824 30
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna Rady Miejskiej; Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz członkini Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Andrzej Szachnowski Radny Rady Miejskiej; Wiceprzewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych 824 31
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej; Wiceprzewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Małgorzata Stepuch Radna Rady Miejskiej; członkini Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 824 32
Imię i nazwisko
Stanowisko
Radna Rady Miejskiej; członkini Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Telefon
84 66-12-132
Adres email
Wojciech Tomasz Karpiński Radny Rady Miejskiej: członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 824 33
Stanowisko
Radny Rady Miejskiej: członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Adres email
Godziny przyjęć i numer pokoju

84 66-12-132