Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

 

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W TYSZOWCACH

 

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Miejskiego w Tyszowcach w celu załatwienia spraw przyjmowane są w Kancelarii Urzędu znajdującej się na parterze budynku ul. 3 Maja 8.

W pierwszej kolejności pracownik Kancelarii przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie.

Powiadomiony pracownik, udaje się niezwłocznie do Kancelarii w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

W Kancelarii są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

 

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

 

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

 

Urząd Miejski w Tyszowcach nie dysponuje przeszkolonymi pracownikami w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym oraz Aplikacją do komunikacji w języku migowym.

 W związku z powyższym, zapewnienie obsługi osoby uprawnionej będzie  przebiegało zgodnie z art. 12 ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn.zm.) .

                       

                                PRZEWÓZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Informacje dotyczące usługi transportowej dla osób niepełnosprawnych można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Tyszowcach  w godz. 7:30 – 15:30.

Osoba do kontaktu: Wojciech Baj - tel. 84 6612128 ; email: w.baj@tyszowce.pl

 

 

Kontakt z Kancelarią Urzędu Miejskiego - nr tel.: (84) 6612121 ; (84) 661 93 02 ;

(84) 661 93 15.; fax: (84) 6612129.

e-mail: tyszowce@tyszowce.pl