Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
oświadczenie na dzień: 30-01-2015
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe na dzień 16-03-2015 r.
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie na dzień: 26-02-2015
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe na 8.11.2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe na dzień 30 grudnia 2020 r.
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie na dzień:02-02-2015
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
oświadczenie majatkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za rok - 2015 - korekta
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
oświadczenie majątkowe za 11 m-cy 2014 r
oświadczenie majątkowe za 8 m-cy 2014 r.
oświadczenie majatkowe za 2014 rok