Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 27 lutego 2023 r. w związku z przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - Z-ca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Skarbnika Gminy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Kierownika USC
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 15.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - st. Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 27 lutego 2023 r. w związku z przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za okres od 01.01.2023 r. do 05.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - st. Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - st. Inspektor (MOPS)
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe na 8.11.2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy burmistrza z dniem 1 lutego 2022 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Tyszowiec
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 27 lutego 2023 r. w związku z przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - Insp. ds. podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Insp. ds. podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe na dzień 30 grudnia 2020 r.
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe zastępcy skarbnika
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę - 24.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2016 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Tyszowiec
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Tyszowiec
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
Stanowisko pracownika - Burmistrz Tyszowiec
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe w związku z przejściem na emeryturę w dniu 27.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - Insp. ds. drogownictwa i zamówień publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta (20.05.2022 r.)
Stanowisko pracownika - Inspektor
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok