Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Miejskiego

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 27 lutego 2023 r. w związku z przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - Z-ca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Skarbnika Gminy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Skarbnika Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Insp. ds. wymiaru podatków
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Insp. ochrony danych w U.M.; Z-ca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Kierownika USC
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Kierownika USC
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 15.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - st. Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 27.01.2022 r. w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 27 lutego 2023 r. w związku z przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik USC
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Insp. ds. samorządowych i gospodarki komunalnej
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za okres od 01.01.2023 r. do 05.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - st. Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - St. Insp. ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - st. Inspektor (MOPS)
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Insp. ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe na 8.11.2017 r.
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Burmistrza, Insp. ds. oświaty i kultury
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko zastępcy burmistrza z dniem 1 lutego 2022 r.
Stanowisko pracownika - Zastępca Burmistrza Tyszowiec
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 27 lutego 2023 r. w związku z przejściem na emeryturę
Stanowisko pracownika - Insp. ds. podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Insp. ds. podatków i opłat
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe na dzień 30 grudnia 2020 r.
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe zastępcy skarbnika
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Skarbnika
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko Skarbnika Gminy z dniem 1 marca 2023 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę - 24.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Insp. ds. księgowości i ewidencji dział. gosp.
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Tyszowiec
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Tyszowiec
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Burmistrz Tyszowiec
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie o stanie majątkowym na dzień 21 listopada 2018 roku
Stanowisko pracownika - Burmistrz Tyszowiec
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe w związku z przejściem na emeryturę w dniu 27.02.2023 r.
Stanowisko pracownika - Insp. ds. drogownictwa i zamówień publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Insp. ds. drogownictwa i zamówień publicznych
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Urząd Miejski w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta (20.05.2022 r.)
Stanowisko pracownika - Inspektor
Urząd Miejski w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe na dzień 14.09.2018 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok