Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Konfederacji Tyszowieckiej
w związku z powierzeniem obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej gminy
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Konfederacji Tyszowieckiej
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Szkoła Podstawowa w Przewalu
w związku z upływem kadencji w dn. 31.08.2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Szkoła Podstawowa w Przewalu ze Szkołą Filialną w Kazimierówce i Szkołą Filialną w Perespie
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Szkoła Podstawowa w Przewalu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
na dzień 30 września 2019 r. w związku z powołaniem z dniem 1 września 2019 roku na stanowisko dyrektora
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe na dzień 01,10,2021 r,
Samorządowe Centrum Kultury
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
za okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. w związku z powołaniem na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe na dzień 30 września 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majątkowe na dzień rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu PUK Sp. z o.o.
Szkoła Podstawowa w Czartowczyku im. Wydarzeń Września
oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
na dzień 30 września 2019 roku w związku z powołaniem z dniem 01.09.2019 na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok