Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Tyszowcach

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szkoła Podstawowa w Tyszowcach im. Jana Kilińskego
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
w związku z upływem kadencji dyrektora szkoły na dzień 31.08.2019
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Konfederacji Tyszowieckiej
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Szkoła Podstawowa w Przewalu
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
w związku z upływem kadencji w dn. 31.08.2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Szkoła Podstawowa w Perespie
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora -30.09.2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Szkoła Podstawowa w Przewalu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
na dzień 30 września 2019 r. w związku z powołaniem z dniem 1 września 2019 roku na stanowisko dyrektora
Samorządowa Administracja Szkół w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Samorządowe Przedszkole w Tyszowcach
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
oświadczenie na dzień 06.09.2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Szkoła Podstawowa w Kazimierówce
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
oświadczenie majątkowe na dzień 31.08.2020 r. w związku z odwołaniem ze stanowiska
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora - 30.09.2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Samorządowe Centrum Kultury
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
za okres od 01.01.2019 r. do 31.08.2019 r. w związku z powołaniem na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyszowcach
Samorządowe Przedszkole w Tyszowcach
z tytułu odwołania ze stanowiska dyrektora. Złożone na dzień 31.08.2019 r.
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie na dzień 13.09.2017 r.
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyszowcach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe na dzień 30 września 2016 r.
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Szkoła Podstawowa w Czartowczyku im. Wydarzeń Września
oświadczenie majatkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
na dzień 30 września 2019 roku w związku z powołaniem z dniem 01.09.2019 na stanowisko dyrektora
oświadczenie majątkowe za 2018 rok
oświadczenie majątkowe za 2017 rok
oświadczenie majątkowe za 2016 rok
oświadczenie majatkowe za 2015 rok