Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Krzysztof Garbula
Email
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie za rok 2019
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie za rok 2017
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie za rok 2016
Stanowisko:
Opis: oświadczenie majątkowe za 2016 rok